Νοσηλεία σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος υπέγραψε σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία θα μπορούν πλέον οι έφεδροι, κληρωτοί οπλίτες και ιδιώτες εθελοντές που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο, να νοσηλεύονται για οποιαδήποτε πάθηση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για νοσηλεία είναι τα εξής:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου προς στρατιωτικό νοσοκομείο του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων στο οποίο υπηρέτησε, στην οποία να δηλώνεται και ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
  2. Βεβαίωση από την ΓΕΣ/ΔΙΣ περί συμμετοχής του αιτούντα στα πολεμικά γεγονότα (Ζώνη Πρόσω).